VODNÝ MLYN KOLÁROVO / Gútai Vizimalom
Múzeum vodného mlynárstva

Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova
Ochranársky spolok Vodný mlyn 

Poštová adresa a sídlo združenia
Dolná 19, 946 03 Kolárovo
Kontakt: Helena Šáliová, +421 / 908/ 781 146
E-mail:
info@vodnymlyn.sk
www.vodnymlyn.sk
Múzeum Vodný mlyn sa nachádza na
hrádzi Petöfiho rad, Kolárovo

GPS:
S 47° 55' 13.84''
V 18° 00' 05.94''

 


INFORMÁCIE:

Otváracie hodiny:

Letná sezóna: 10.00 - 17.00 hod.
Zimná sezóna: 13.00 - 17.00 hod.

Vstupné:  dospelí 2,- eur,
               deti, študenti a dôchodcovia, ZŤP, - 1,- euro

V areáli je možné turistické ubytovanie, stanovanie, k dispozícii sú sociálne zariadenia ako aj možnosť občerstvenia v Krčme u Mlyna.  

Aktuálne informácie o dianí na kolárovskom mlyne nájdete na našom facebooku.
 

   Staňte sa našimi priateľmi
 

Verejná zbierka na opravu LODNÉHO MLYNA
 
 

Spolok Vodný mlyn v Kolárove vyhlasuje „Zbierku na opravu Lodného mlyna v Kolárove“.
O registrácii predmetnej verejnej zbierky rozhodlo Ministerstvo vnútra SR a návrh na jej zriadenie bol zaevidovaný pod číslom SVS-OVS2-2020/016018. Výťažok zbierky bude použitý na opravu poškodených častí Lodného mlyna.

Finančné príspevky môžu zasielať fyzické i právnické osoby v rámci Slovenskej republiky na
transparentný účet Spolku Vodný mlyn SK17 0900 0000 0051 7052 0095..

   
   

 

Údaje o združení:

ĎAKUJEME!

IČO: 36104205
Právna forma: občianske združenie
Názov: Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova, Ochranársky spolok Vodný mlyn
Ulica: Petöfiho
Číslo: 23
PSČ: 946 03
Obec: Kolárovo
 

Autor úvodnej fotografie: Kristian Mészáros